Hiển thị một kết quả duy nhất

260,000
225,000
3,140,000
1,920,000
1,345,000
820,000
580,000
330,000