Tag Archives: quản lý khách hàng

Chuyên viên Kinh doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC– Tìm kiếm, Phát triển, Sales kênh Đại lý.– Lập báo cáo, chiến lược.– Xây dựng chính sách.– Quản lý Khách hàng.– Quản lý theo dõi Hợp đồng.– Quản lý theo dõi Thanh toán.– Hỗ trợ việc cho cấp quản lý. YÊU CẦU CÔNG VIỆC/ KỸ NĂNG– Ưu tiên có kinh nghiệm […]