LiNEX – a LiNux EXperts group
It’s free. It’s open.

CÔNG TY CỔ PHẦN LiNEX tham gia thị trường từ năm 2009. Chủ yếu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin dựa trên nền tảng mã nguồn mở.

Với mục tiêu giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả khai thác và quản lý hệ thống CNTT. Đặc biệt trên nền tảng linux, Đội ngũ chuyên gia LiNEX đã có hàng chục nghìn giờ làm việc để nghiên cứu, thử nghiệm và tính toán tối ưu hóa từng dịch vụ trên nền nguồn mở và các hệ thống lớn.

Các sản phẩm cốt lõi của LiNEX:

 

  • Cloud Server
  • Dedicated Virtual
  • Business Mail
  • CDN & Storage
  • HA Proxy
  • Database Cluster
  • Load Balancing
  • Security & Firewall
  • SSL & Domains

 

Khách hàng tiêu biểu