Tag Archives: thực tập sinh quản trị hệ thống

Thực tập sinh Quản trị Hệ thống

THỰC TẬP SINH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Được đào tạo kiến thức: Server, Linux, Mail. – Được đào tạo công nghệ: Virtualization, Cloud Computing. – Cài đặt các dịch vụ Cloud Computing. – Và các kĩ thuật chuyên sâu: Optimizing, Secure, LoadBalancing. YÊU CẦU CÔNG VIỆC – Có kiến thức […]