Author Archives: admin

Thực tập sinh System Admin

THỰC TẬP SINH SYSTEM ADMIN MÔ TẢ CÔNG VIỆC– Được đào tạo kiến thức: Server, Linux, Mail.– Được đào tạo công nghệ: Virtualization, Cloud Computing.– Cài đặt các dịch vụ Cloud Computing.– Và các kĩ thuật chuyên sâu: Optimizing, Secure, LoadBalancing. YÊU CẦU CÔNG VIỆC– Có kiến thức cơ bản về Networking, Server, Linux/Windows.– Khả […]