Mail Server D

5,000,000

Số domain sử dụng dv Không giới hạn
Số người dùng tối đa 500 users
Dung lượng ổ cứng tối đa 500 GB
Dung lượng trung bình hòm thư Không giới hạn
Tốc độ gửi trung bình 200 thư/giờ/người dùng
Thương hiệu riêng Tên miền / logo
  • TT 06 tháng/lần giảm 5%: 4,750,000đ/tháng
  • TT 12 tháng/lần giảm 10%: 4,500,000đ/tháng