Mail X

120,000

Số domain sử dụng dv 01 Domain
Số người dùng tối đa 10 users
Dung lượng ổ cứng tối đa 10 GB
Dung lượng trung bình hòm thư 1 GB/month
Tốc độ gửi trung bình 100 thư/giờ/người dùng
Thương hiệu riêng Không có logo
  • TT 06 tháng/lần giảm 5%: 114,000đ/tháng
  • TT 12 tháng/lần giảm 10%: 108,000đ/tháng
Danh mục: Tag: ,